Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Köztisztaság


Kivonat a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletből a főváros köztisztaságáról:

3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról....
b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról...
c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában - az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

4. § (1) A főváros közterületein szemetelni vagy a közterületet más módon (pl. gépjármű mosásával) beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) takarítási kötelezettségét kézi tisztítás esetén naponta legkésőbb reggel 8 óráig köteles - porképzés nélkül - elvégezni.
A szemetet úgy kell összeseperni, hogy az a közútra ne kerüljön és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. A járda gépi úton történő tisztítása esetén a munkát időbeli korlátozás nélkül lehet végezni.
Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást a szükségeshez képest többször is meg kell ismételni. A szilárd burkolattal ellátott gyalogjárda takarítását összesöprés után lehetőség szerint lemosással - ahol rendelkezésre áll - járdatakarító géppel kell elvégezni. A járdának kerékpárút céljára kijelölt részének takarítására a járdatakarítás szabályait kell alkalmazni.

Köztisztasággal kapcsolatos bejelentését megteheti az alábbi űrlap segítségével. Ne felejtse el annak az e- mail címnek a megadását, ahová a választ kéri!
Küldő e-mail címe:

Köztisztasággal kapcsolatos bejelentés:
Ide írja be üzenetét!