Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Hóeltakarítás

Kivonat a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletből a főváros köztisztaságáról:

3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.

8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.
(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.
Hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentését megteheti a lenti űrlap segítségével. Ne felejtse el megadni azt az e-mail címet, ahová választ kér!
Küldő e-mail címe:

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés:
Ide írja be üzenetét!