Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Intézkedések

A Városrendészetk által alkalmazható intézkedések:

a szabálytalan állapot megszüntetésére való felszólítás,
igazoltatás,
helyszíni bírság kiszabása,
távollévő gépjárművezetővel szemben helyszíni bírság kiszabása,
feljelentés,
tettenért jogsértőnek az elbírálásra jogosult hatóság megérkezéséig történő visszatartása,
elkobzás alá eső dolog átvételi elismervény ellenében történő visszatartása.

Amennyiben a felszólítás nem jár eredménnyel, a Városrendész a jogszabályban meghatározott további intézkedést köteles megtenni.

A felügyelő a jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján, a szabálysértésen tettenért elkövetővel szemben helyszíni bírságot szabhat ki. Ebben az esetben közölni kell a jogszabály megszegőjével a megállapított szabálysértést, és azt, hogy a felügyelő milyen összegű helyszíni bírságot szab ki. A kiszabható helyszíni bírság maximális összegét a hatályos szabálysértési törvény határozza meg.

Amennyiben a távollevő gépjármű vezetőjével szemben kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű vezetője a járműhöz visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási eljárásként folytatható az intézkedés.

A felügyelő jogosult Közterület-felügyeleti hatáskörbe tartozó hatósági ellenőrzéseket végezni, a Közterület-felügyelet hatáskörébe nem tartozó szabálysértés észlelése esetén a szükséges intézkedéseket kezdeményezni.

A szolgálati öltözék (egyenruha), továbbá a szolgálati igazolvány, és a kötelezően viselendő, egyedi azonosító sorszámmal ellátott felügyelői jelvény igazolja a Közterület-felügyelethez tartozást. Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a felügyelői igazolványt, azonban azt átadni tilos.