Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése

Miért kaptam bírságot, hiszen ki volt téve a "Mozgássérült" igazolványom?

 Kivonat az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - közismert nevén KRESZ - 40.§-ból:

(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

Kivonat az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - közismert nevén KRESZ - 41.§-ból:

(3) A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla (61. ábra) tiltja..... A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e járművekre is irányadó.

Tehát a mozgássérült igazolvány sem mentesít minden alól:

- Járdán a tábla/útburkolat jel megléte kivételével minden feltétel betartása kötelező!
- Ahol megállni tilos, ott mozgássérült igazolvánnyal is tilos!
- A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezést [15. § (6) bekezdése] e járműveknek is be kell tartaniuk!


Ahol megállni tilos, ott mozgássérült igazolvánnyal is tilos!