Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Síkosságmentesítés

KÖZLEMÉNY – SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS + rendelet

 

Az időjárási előrejelzések alapján az elkövetkező napokban számítani kell arra, hogy - várhatóan a hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében - síkossá válnak a járdák Budapest területén.

Ez ismét feladatot jelent a háztulajdonosaknak, házgondnokoknak és házkezelőknek, hiszen a Főváros területén, többek között az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve síkosság-mentesítése elsősorban az ő feladatuk.

A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idős emberek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek.

A Városrendészet munkatársai, az illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák letakarítását és síkosság-mentesítését. Ahol hiányosságot tapasztalnak ott az illetékes személy figyelmét felhívják az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges következményeire.

Számítani lehet arra is, hogy a balesetet szenvedett járókelő polgári pert indíthat az őt ért kár megtérítése érdekében.

Kérünk mindenkit, hogy saját lehetőségeihez mérten segítse a város járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. szerint a járdák síkosság-mentesítésére olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak környezetében levő fás szárú növények egészségét nem veszélyezteti. Az ilyen területeken a környezet védelme miatt a durva szemcséjű homok illetve homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata ajánlott.

Amit érdemes tudni:

48/1994. (VIII.1.) Fővárosi KGY rendelet a Főváros köztisztaságáról rendelkezik

A rendelet részletei:

3.§.
Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

- az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;
- a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;
- a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;
- a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában - az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
- ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást a szükségeshez képest többször is meg kell ismételni.

7.§.
- az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) takarítási kötelezettségét kézi tisztítás esetén naponta legkésőbb reggel 8 óráig köteles - porképzés nélkül - elvégezni.

8.§.
- a járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.

- az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.


Kapcsolódó anyagok
Cikkek
@@imagebannerleft@@