Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Parkolási engedélyek

A 2018. évre érvényes lakossági várakozási engedélyek kiváltásának módjáról

 

 

A várakozási engedélyek kiadásának feltételeit a hatályos 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendelete és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 14/2010. (VI. 24.) rendelete határozza meg.

Ezen felül a jogosultság (gépjármű adatok, tulajdonos / üzembentartó adatai) ellenőrzésre kerül a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt nyilvántartási rendszerben, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, illetve a Parkolási Ügyfélszolgálat adatbázisában.

Amennyiben az ellenőrzés során adateltérés, gépjármű-adótartozás, vagy parkolási pótdíjtartozásállapítható meg, akkor a probléma megszüntetéséig az engedély nem kerül kiadásra!

Fontos kitétel, hogy a gépjárműnek érvényes forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie, - lejárt műszaki vizsgával rendelkező, illetve forgalomból kivont járműre engedély nem adható – továbbá a jármű tömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg.

A várakozási engedély továbbra sem a kerület egészére érvényes, hanem az állandó lakóhely szerinti pontosan körülhatárolt zónában (Viziváros, vagy Rózsadomb és környéke).

 

A lakossági várakozási engedélyek kiváltása az alábbiak szerint történhet:

 • Ügyfélablakon keresztül (amennyiben a kérelmező a gépjármű üzembentartója) a https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login felületen
 • Személyesen a Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálatán(1024 Budapest, Buday László u. 5/C.)  

 

Hétfő: 13:30-18:00

Szerda: 8:00-16:30

Péntek: 8:00-11:30 

Az ügyfélablakon keresztül történő ügyintézés során, a sikeres regisztrációt követően nyílik lehetőség az engedély kiváltásához/ meghosszabbításához szükséges ügymenet megkezdésére.

Felhívom figyelmét, hogy egy email címről csak egy regisztrációt fogad el a rendszer!

 

Fontos információ, hogy az ügymenet megkezdésekor az adatok megadásánál a jogszabály értelmében a rendszer csak és kizárólag az üzembentartó adatait fogadja el.

Továbbá, ha valaki a gépjármű tulajdonosa, azonban más az üzembentartó, és a tulajdonos akar engedélyt kiváltani/ meghosszabbítani, az csak személyes ügyintézéssel lehetséges.

A jogosultság ellenőrzése után – amennyiben minden feltételnek megfelel – email-ben kap tájékoztatást az eljárási költség (1.000.- Ft) megfizetésének menetéről.

A visszaigazoló email-ben feltüntetjük a számlaszámot ahová az eljárási költséget átutalni szükséges, illetve az ügyirathoz generált befizető azonosítót is (ezt az azonosítót az átutalás közleményében fel kell tüntetni).

A befizetés számlaszámra történő megérkezését, és feldolgozását követően a várakozási engedély automatikusan kiadásra vagy meghosszabbításra kerül, amelyről a webes felületen meggyőződhet.

 

Amennyiben az eljárási költség nem kerül átutalásraaz engedély státusza várakozó állapotban marad, ennek megfelelően az engedély nem kerül kiadásra vagy meghosszabbításra!

 

Személyes ügyintézés esetén az engedély kiváltásához, illetve meghosszabbításához, kérjük az alábbi okmányokat eredetiben vagy másolatban magával hozni szíveskedjen:

 

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (állandó bejelentett lakcím a II. kerület fizető övezetében),
 • érvényes forgalmi engedély (a kérelmező bejelentett tulajdonos-üzembentartó, vagy üzembentartó),
 • aláírási címpéldány,
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 • lízingelt gépjármű esetén a lízingszerződés másolata,
 • meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén meghatalmazás.
 • mozgáskorlátozott személy esetében a mozgáskorlátozott igazolvány bemutatása,
 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért engedély esetén, az alábbiakra is szükség van:
 • igazolás a gépjármű kizárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),
 • igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes Önkormányzattól, hogy a munkáltatónak gépjárműadó tartozása nincs,

 

A tartós (a kérelem benyújtásától 1 évig érvényes) lakásbérleti szerződéssel rendelkező engedélyesek esetében a várakozási engedély kiváltása vagy meghosszabbítása - kizárólag személyesen – intézhető. 

A felsorolt okmányokon kívül szükséges az érvényes bérleti szerződés bemutatása, és a lakóhely szerint illetékes Önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy nincs gépjárműadó tartozás.

 

Személyes ügyintézés esetén a jogosultság ellenőrzése után – amennyiben minden feltételnek megfelel, és a felsorolt okmányokat is bemutatta – az ügyintéző által átadott egyedi befizető azonosítóval ellátott postai csekken kell az eljárási költséget (1.000.-Ft) megfizetni.

 

A postai csekket a befizetés után nem kell az ügyfélszolgálatra visszahozni, a befizetés számlaszámra történő megérkezését, és a feldolgozását követően (kb.3 munkanap) a várakozási engedély automatikusan kiadásra vagy meghosszabbításra kerül.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az eljárási költség nem kerül befizetésreaz engedély státusza várakozó állapotban marad, és az engedély nem kerül kiadásra, illetve meghosszabbításra.

 

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőknek továbbra sem kell eljárási költséget fizetniük, azonban az ügyintézés során az igazolvány bemutatása – elektronikus ügyintézés esetén az igazolvány másolatának csatolása - szükséges.

 

A várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig, az állandó lakóhely szerinti pontosan körülhatárolt zónában érvényesek.

 Bővebb felvilágosítást a 346-5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszámokon adnak kollégáim.

                                                                                                         

  

 

 

A 2018. évre érvényes gazdálkodói várakozási engedélyek kiváltásának módjáról

 

A várakozási engedélyek kiadásának feltételeit a hatályos 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendelete és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 14/2010. (VI. 24.) rendelete határozza meg.

Ezen felül a jogosultság ellenőrzésre kerül a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, által kezelt adatbázisban.

Amennyiben az ellenőrzés során adateltérés, gépjármű-adótartozás, parkolási pótdíjtartozás állapítható meg, akkora probléma megszüntetéséig az engedély nem kerül kiadásra.

 

 

A gazdálkodói várakozási engedélyek kiadása kizárólag személyesen, vagy írásban meghatalmazott megbízott útján történhet, a Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálatán (1024 Budapest, Buday László u. 5/C.).

 

 Hétfő: 13:30-18:00

Szerda: 8:00-16:30

Péntek: 8:00-11:30 

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a várakozási (fizető zóna) övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

Fontos kitétel, hogy a gépjárműnek érvényes forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie, - lejárt műszaki vizsgával rendelkező, illetve forgalomból kivont járműre engedély nem adható ki.

A gazdálkodói várakozási engedély továbbra sem a kerület egészére érvényes, hanem abban a zónában (Viziváros, vagy Rózsadomb és környéke) ahol a cég bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe található.

A gazdálkodói várakozási engedélyek kiváltásának, valamint meghosszabbításának feltételei az alábbiak:

 • 2.000.-Ft eljárási költség megfizetése (az ügyfélszolgálati irodában – a jogosultság ellenőrzését követően – az ügyintéző által átadott egyedi befizető azonosítóval ellátott postai csekk befizetésével történhet, melyet a befizetés után már nem kell az ügyfélszolgálatra visszahozni. A befizetés számlaszámra történő megérkezését és feldolgozását követően az engedély automatikusan kiadásra kerül.)
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, valamint aláírási címpéldány másolata,
 • érvényes forgalmi engedély,
 • ha a II. kerület várakozási övezetében csak telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik úgy szükséges a nullás gépjárműadó igazolás, vagy a felmentést igazoló dokumentum bemutatása,
 • lízingelt gépjármű esetén a lízingszerződés másolata.
 • meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén meghatalmazás.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott kerület, adott zónájában a kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken és a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendeletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

A kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű, 50%-os díjkedvezményt nyújt.

A várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig abban a zónában érvényesek, ahol a cég bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe található.

 

Bővebb felvilágosítást a 346-5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszámokon adnak kollégáim.Kapcsolódó anyagok
Cikkek
@@imagebannerleft@@