Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Parkolási engedélyek

A lakossági várakozási engedélyek ügyintézésében változás történt!

Tájékoztatom, hogy a jogosultság ellenőrzése céljából, a hatályos jogszabályban (30/2010. (VI.4.) Főv.kgy.) foglaltak szerint a gépjármű adatai és a tulajdonos/üzembentartó adatai a KEKKH, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja, valamint a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Parkolási Csoportjának adatbázisában ellenőrzésre kerülnek.

Amennyiben az ellenőrzés során bármilyen tartozás vagy egyéb probléma felmerül a kiegyenlítésig, illetve a probléma megoldásáig az engedély nem adható ki!

 

Fontos kitétel, hogy a gépjárműnek érvényes műszaki vizsgával kell rendelkeznie, tömege nem haladhatja meg a 3.500 kg-ot!

A lakossági várakozási engedélyek továbbra is pontosan körülhatárolt zónában (Víziváros vagy Rózsadomb és környéke)és nem a kerület egészére érvényesek!

 

A lakossági várakozási engedélyek kiváltása, valamint meghosszabbítása kétféle képpen történhet, Ügyfélablakon keresztül, valamint személyesen.

 

  • Az Ügyfélablak elérhetősége 2017. január 02-tól az alábbi felületen található meg:

           https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login

Sikeres regisztrációt követően az ügyek elektronikusan intézhetők. A jogosultság    ellenőrzését követően – ha minden feltételnek megfelel – e-mailban tájékoztatni fogjuk a befizetés menetéről.

  • Azon ügyfeleink számára, akik ragaszkodnak a személyes ügyintézéshez, biztosítjuk a               lehetőséget, hogy a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Bűnmegelőzési és Ügyfélszolgálati Csoport, 1024 Budapest, Buday L. u. 5/c. szám alatti irodájában, az alábbi rendkívüli ügyfélfogadási időben, a lakossági várakozási engedélyét kiválthassa, vagy meghosszabbíthassa:

 

2017. január 09. és 2017. január 27.-e közötti időszakban

Hétfőtől-Péntekig: 8:30 - 12:00, 13:00 – 17:00

A lakossági várakozási engedély kiváltásának feltétele továbbra is az 1.000.- forintos eljárási költség befizetése, melyet a webes felületen történő ügyintézés során a visszaigazoló e-mailban megadott számlaszámra és az ügyirathoz generált befizető azonosítóra való hivatkozással átutalással lehet kiegyenlíteni, személyes ügyintézés esetén pedig az ügyfélszolgálati irodában - a jogosultság ellenőrzését követően - az ügyintéző által egyedi befizető azonosítóval ellátott postai csekk befizetésével történhet. A postai csekket a befizetés után már nem kell az ügyfélszolgálatra visszajuttatni, a befizetés számlaszámra történő megérkezését és feldolgozását követően az engedély automatikusan kiadásra kerül.Ennek megfelelően felhívom figyelmüket, hogy az eljárási költség befizetése fontos eleme az engedély kiadásának. Ha ez nem történik meg az ügyintézés várakozó állapotban marad.

Mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőknek továbbra sem kell eljárási költséget fizetniük, azonban az ügyintézés során az igazolvány bemutatása szükséges.

 

A tartós lakásbérleti szerződéssel rendelkező lakosok esetébenkizárólag személyesen intézhető az engedély kiváltása. (érvényes bérleti szerződéssel, illetve ha nem kerületi lakos az alábbiakban felsoroltakon kívül szükséges nullás igazolás bemutatása a gépjárműadóról).

 

 Személyes ügyintézés esetén az engedély kiváltásáhozkérjük, azalábbi okmányokat vagy azok másolatát hozza magával:

 

  • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
  • lakcímigazoló okmány (állandó bejelentett lakcím a II. ker. fizetőövezetében),
  • forgalmi engedély (a kérelmező bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó),
  • munkáltató által biztosított gépjármű esetében (kizárólagos használatról szóló igazolás, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, lízingelt gépjármű esetén lízingszerződés másolatban).
  • amennyiben meghatalmazott útján intézi meghatalmazás

 

2017. január 30-a után a várakozási engedély személyes ügyintézésea Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Buday László utca 5/c. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási időben (H.: 13:30-18:00; Sz.: 08:00-16:30; P.: 08:00-11:30) történhet.

 

A 2017. évre kiadott lakossági várakozási engedélyek 2018. január 31-ig érvényesek!

2017. évben az egészségügyi és a gazdálkodói várakozási engedélyek kizárólag személyes ügyintézés sorá intézhetők. 

Bővebb felvilágosítást a 346-5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszámokon adnak kollégáim.

Kapcsolódó anyagok
Cikkek
@@imagebannerleft@@