Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Hírek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Tisztelt Választópolgárok!

2019. május 7.

Magyarország köztársasági elnöke az európai parlamenti képviselők magyarországi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki. A napközben részvételi adatok kétóránként frissülnek.

 

Napközbeni részvételi adatok 

7 óra

A választási névjegyzékbe felvett választópolgárok száma:  65 310 fő

Szavazott:  722 választópolgár

Megjelent a választópolgárok 1.1 %-a

Még nem szavazott a választópolgárok 98.9 %-a.

 

 

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Helyi Választási Iroda: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. Félfogadás mindennap 8–16 óra között. Tel.: (06 1) 346-5633, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5493.

Nemzeti Választási Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547. Telefon: (06 1) 795-3310, fax: (06 1) 795-0788. Választási Információs Szolgálat: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: (06 1) 795-3310, e-mail: visz@nvi.hu. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.30–16.00 óráig, pénteken 8.30–13.30-ig.

Ügyeleti nyitvatartás az okmányirodában
2019. május 25-én, szombaton 8–14 óráig, valamint a választások napján május 26-án, vasárnap 6–19 óráig Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalának Kormányablak Osztálya (1024 Margit krt. 47-49.) ügyeletet tart. Biztosítják a választópolgárok számára a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlását (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása), valamint az elkészült okmányok átvételét. Csak elveszett okmányok pótlására van lehetőség.

Mozgóurna igénylése
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A mozgóurna igénylésének szabályai
- Online igénylés: Ügyfélkapus azonosítás nélkül a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig nyújtható be. Ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
- Személyes igénylés: A szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.
- Postai (levélben) igénylés: A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés: • a szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, vagy • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy): • a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig a helyi választási irodához, vagy • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Átjelentkezés másik szavazókörbe

Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Kérelmét az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig módosíthatja.

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni: • a levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig, • a személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Az ugyaneddig az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg.

A külképviseleti névjegyzékből történő törlést legkésőbb 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig lehet kérni annak érdekében, hogy a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása

Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

A választójog gyakorlásához segítség igényelhető

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: • Braille-írással készült értesítő megküldése • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. A szavazólap kitöltésében segítheti a választópolgárt az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok

A választópolgárnak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak kampánycélú kiadását, továbbá lehetősége van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa adatainak kiadását.II. kerületi szavazóhelyiségek

001.    Újlaki Ált. Isk. – Ürömi u. 64.     335-0720
002.    Than K. Gimnázium – Lajos u. 1-5.    06/70 502 0269
003.    Than K. Gimnázium – Lajos u. 1-5.    06/70 502 0269
004.    Bolyai U. Óvoda – Bolyai u. 15.     326-2059
005.    Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1.     212-4258
006.    Újlaki Ált. Isk. – Ürömi u. 64.     335-0720
007.    Kézműves Óvoda – Törökvész út 18.     326-5356
008.    Áldás Utcai Ált. Isk. –  Áldás u. 1.     212-4258
009.    Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1.     212-4258
010.     Kollégium – Felvinci út 6/8.    606-7442
011.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
012.    Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76.    326-6616
013.    Bölcsőde – Pasaréti út 41.    355-7419
014.    Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76.    326-6616
015.    Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76.    326-6616
016.    Kézműves Óvoda – Törökvész út 18.     326-5356
017.    Pitypang U. Ált. Isk. – Pitypang u. 17.     325-8827
018.    Törökvész Úti Ált. Isk. – Törökvész út 67.     325-6580
019.    Móricz Zs. Gimn. – Törökvész út 48-54.    394-4965
020.    Fenyves U. Ált. Isk. – Fenyves u. 1.     394-3924
021.    Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b     376-6016
022.    Móricz Zs. Gimn. – Törökvész út 48-54.    394-4965
023.    Pitypang Utcai Óvoda – Pitypang u. 17.     325-7830
024.    Pitypang Utcai Óvoda – Pitypang u. 17.     325-7830
025.    Pitypang U. Ált. Isk. – Pitypang u. 17.     325-8827
026.    Törökvész Úti Ált. Isk. – Törökvész út 67.     325-6580
027.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
028.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
029.    Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b    376-6016
030.    Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b    376-6016
031.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
032.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
033.    Völgy Utcai Óvoda – Völgy u. 1-3.     200-0547
034.    Völgy Utcai Óvoda – Völgy u. 1-3.     200-0547
035.    Remetekertvárosi Ált. Isk. – Máriaremetei út 71.    397-4402
036.    Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17.     275-7935
037.    Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17.     275-7935
038.    Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17.     275-7935
039.    Klebelsberg K. Műv. Közp. – Templom u. 2/10.    392-0863
040.    Klebelsberg K. Műv. Közp. – Templom u. 2/10.    392-0863
041.    Klebelsberg K. Műv. Közp. – Templom u. 2/10.    392-0863
042.    Óvoda – Máriaremetei út 185.    376-5034
043.    Cserkészház – Hímes u. 3.     06/30 791 4975
044.     Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. – Szabadság u. 23.     397-4569
045.    Óvoda – Máriaremetei út 185.    376-5034
046.    Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. – Szabadság u. 23.     397-4569
047.    Óvoda – Máriaremetei út 185.    376-5034
048.    Remetekertvárosi Ált. Isk. – Máriaremetei út 71.    397-4402
049.    Közösségi Ház – Kútföldi út 1.     06/30 846 8476
050.    Labanc Úti Óvoda – Labanc út 2.     200-0559
051.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
052.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
053.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
054.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
055.    Bölcsőde – Pasaréti út 41.    355-7419
056.    Érmelléki Utcai Óvoda – Érmelléki u. 12.     212-5525
057.    Érmelléki Utcai Óvoda – Érmelléki u. 12.     212-5525
058.    Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. Gimn. – Marczibányi tér 1.     212-5680
059.    Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. Gimn. – Marczibányi tér 1.     212-5680
060.    Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. Gimn. – Marczibányi tér 1.     212-5680
061.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
062.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
063.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
064.    Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3.     316-3818
065.    Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3.     316-3818
066.    Gondozási Központ – Bem J. tér 2.     212-5019
067.    Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7.     225-1720
068.    Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7.     225-1720
069.    Szt. Angéla Ált. Isk. Gimn. – Ady E. u. 3.     316-3818
070.    Budai Táncklub – Kapás u. 55.     201-7992
071.    Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7.     225-1720
072.    Bölcsőde – Varsányi I. u. 32.     201-4083
073.    Bölcsőde – Varsányi I. u. 32.     201-4083
074.    Labanc Úti Óvoda – Labanc út 2.      200-0559
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR: 11. szavazókör II. Rákóczi Ferenc Gimnázium – Keleti K. u. 37.        


 

Utolsó módosítás dátuma: 2019. május 26. 7:26
<2019. augusztus>
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!