Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Választások, szavazások
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Országgyűlési választás 2006 - I. forduló

Első forduló: április 9.

Az első forduló egyéni választókerületi eredményei - 1. válsztókerület

Az első forduló egyéni választókerületi eredményei - 2. választókerület

Az első forduló listás eredményei:

2. választókerület
Fidesz—KDNP 45,49% (19 071szav.), MSZP 28,14% (11 795 szav.), SZDSZ 17,43% (7309 szav.), MDF 5,62% (2356 szav.), MIÉP 2,97% (1243 szav.), Munkáspárt 0,35% (148 szav.).

1. választókerület II. kerületi része
Fidesz— KDNP 42,49% (6835 szav.), MSZP 29,99% (4824 szav.), SZDSZ 18,92%
(3043 szav.), MDF 4,97% (800 szav.), MIÉP 3,21% (516 szav.), Munkáspárt 0,42% (67 szav.).

Az első forduló részvételi adatai - 1. választókerület

17.30-ig

A választási névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 42 142
Szavazott: 30 730 választópolgár
Megjelent a választópolgárok: 72,9%-a
Még nem szavazott a választópolgárok: 27,1 %

A II. kerületi 24 szavazókör adata
A választási névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 19 760
Szavazott: 14 487 választópolgár
Megjelent a választópolgárok: 73,3%-a
Még nem szavazott a választópolgárok: 26,7 %-a

Az első forduló részvételi adatai - 2. választókerület

17 óráig

A választási névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 50 343
Szavazott: 37 023 választópolgár
Megjelent a választópolgárok: 73,54%-a
Még nem szavazott a választópolgárok: 26,46 %-a

Részvételi adatok szavazókörönként
 
Kapcsolódó anyag

Választási térkép

Önkományzati egyéni választókerületek körzetleírása

Választási hírek

Április 9-én (vasárnap) a városrészre eső 1. és 2. választókerület szavazókörei 6 órától 19 óráig várják a szavazásra jogosult állampolgárokat.

Az 1. választókerületben jelöltek:
Kóka János (SZDSZ), Marsi Péter Pál (MIÉP—Jobbik), Nagy Gábor Tamás (Fidesz—KDNP), Vaskor László (MDF)

A 2. választókerületben jelöltek:
Almássy Kornél (MDF), Balczó Zoltán (MIÉP—Jobbik), Balsai István (Fidesz—KDNP), Horváth Csaba (MSZP), Póta Gyula (SZDSZ)

A szavazólapon nemcsak egyéni képviselőjelöltre, hanem területi listára is leadhatják szavazatukat.

Mindkét választókerületben hat pártra, illetve pártszövetségre lehet voksolni: a Fidesz—Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös, a Magyar Szocialista Párt önálló, a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út önálló, a Magyar Kommunista Munkáspárt önálló, a Szabad Demokraták Szövetsége önálló és a Magyar Demokrata Fórum önálló listájára.

Etikus kampányt!

A kerület politikai pártjai az országgyűlési képviselő-választások tisztasága, az etikus választási kampány érdekében etikai kódexben kívánják összefoglalni és magukra nézve kötelezőként elfogadni a követendő magatartási normákat. Az MSZP, a Fidesz, a KDNP, az SZDSZ, az MDF, a Munkáspárt és a MIÉP—Jobbik II. kerületi képviselője január 24-én erre vonatkozó szándéknyilatkozatot tett. Az együttműködés nyitott, az aláírók táborához más II. kerületi pártok is csatlakozhatnak. A kódex megfogalmazza az ajánlási szelvények gyűjtésével, a személyiségi jogokkal és a választási gyűlésekkel kapcsolatos etikai követelményeket.

Az etikai kódex szövege

A Helyi Választási Iroda hírei

Választói névjegyzék:
a választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről február 6-tól kapnak értesítést, ekkor kapják meg az ajánlószelvényt is, amellyel egy képviselőjelöltet támogathatnak. A névjegyzék február 8–15-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában (1024 Margit krt. 47–49.).
Ajánlószelvény: egy-egy jelöltnek legalább 750 ajánlószelvényt kell összegyűjtenie, amelyre március 17-ig van lehetősége, csak ezután válhat hivatalos képviselőjelöltté.
Választókerületek: az országban összesen 176 van, a második kerület két választókerülethez tartozik. Az 1. választókerület választási irodája az I. kerület polgármesteri hivatalában (1014 Kapisztrán tér 1.) működik, a 2. választókerületé pedig a II. kerületi hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).
Választókörzet: A választókerületeket a választások lebonyolításának hatékonysága érdekében kisebb egységekre osztották fel, egy választókörzetre általában 600–900 választópolgár jut. Dr. Szalai Tibor jegyző tájékoztatása szerint a körzetek némileg változni fognak, a kerület lakossága csökkent az elmúlt négy évben, de belső mozgás megfigyelhető, így egy-egy nagyobb lakótömb beépítése és a jelentős beköltözés átrajzolhat néhány körzethatárt.

IDEIGLENES HIRDETŐTÁBLÁK 
A II. kerületi Választási Iroda a városrész területén 150 darab ideiglenes hirdetőtáblát állíttatott fel az elmúlt hetekben — tájékoztatott dr. Szalai Tibor jegyző, a választási iroda vezetője. A január végén, a kerületben a választásokon induló pártok képviselői által aláírt etikai kódex rendelkezik a kampányidőszakban kihelyezendő alkalmi felületekről.
— A szándék az, hogy rávegyük a pártokat, ne ragasszák össze a kerület minden lehetséges pontját plakátjaikkal, hanem ezeket a viszonylag sűrűn elhelyezett felületeket használják. Március 17-én 16 órakor lezárult a jelöltállítás, így március 20-án hétfőn sorsolással osztottuk el a pártok között a 150 hirdetőoszlopot. Kerületünkben az 1. és 2. választókerületben öt párt összesen tíz jelöltje gyűjtötte össze a szükséges mennyiségű ajánlószelvényt, így egy-egy párt harminc hirdetőfelülethez jutott.

MEGALAKULT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
A Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán február 16-án megalakult az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, amelynek tagjai dr. Bólya Lajos (elnök), Raduj Klára (elnökhelyettes) és dr. Mészáros Erzsébet. A bizottság minden hétfőn és csütörtökön 17–18 óráig ülésezik a Polgármesteri Hivatal 201/c helyiségében (1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. em.), az ülésezés alatt a bizottság telefonon is hívható a 346-5424-es számon.

VÁLASZTÁSI IRODÁK

I. KERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME: 1014 Kapisztrán tér 1., tel.: 458-3015, fax: 458-3001, az iroda vezetője dr. Horváth Tivadar jegyző (tel.: 458-3015, 458-3001), vezetőhelyettes: Tóth Teréz (1013 Attila út 12., tel.: 489-4445). Választási Információs Szolgálat: Kiszely Adrienne (tel.: 458-3049). Névjegyzés-vezetés, népesség-nyilvántartás: 1013 Attila út 12., tel.: 489-4443, tel./fax: 489-4444).

I. KERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. Elnök: Buday Miklós, elnökhelyettes: Pattantyús-Ábrahám Miklós, tag: dr. Eszter Elemér. Delegált tagok: dr. Szabó Miklós (MDF), dr. Székács Zoltán (Fidesz—KDNP), Nánási László (SZDSZ), Bóné András (MIÉP—Jobbik), dr. Lovász Gabriella (MSZP).

II. KERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME: 1024 Mechwart liget 1. II. kerületi Választási Iroda információs szolgálata: általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5549, 346-5444.
Vezetője: dr. Szalai tibor jegyző (1024 Mechwart liget 1. 216., tel.: 346-5427, 346-5428).
ülképviseleti névjegyzékbe vétellel, utcajegyzékkel, igazolások kiadásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.), telefon: 346-5617, 346-5623, 346-5615. Ügyfélfogadás: hétfőn: 8–18-ig, kedden 8–16-ig, szerdán 8–16.30-ig, csütörtök: 8–16-ig, pénteken 8–13.30-ig (ebédidő 12.15–13-ig.

II. KERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. Elnök: dr. Bólya Lajos, elnökhelyettes: Raduj Klára, tag: dr. Mészáros Erzsébet. Delegált tagok: dr. Marosi Ilona (MSZP), dr. Mohi Csaba (Fidesz—KDNP), dr. Kálmán Róbert (SZDSZ), Káldi J. Miklós (MDF), Bedő Gyula (MIÉP—Jobbik). Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság minden hétfőn és csütörtökön 17–18 óráig ülésezik a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1. II. emelet 201/c), telefon: 346-5424.

RONTOTT AJÁNLÓSZELVÉNYT CSAK EGYSZER LEHET KICSERÉLNI
A választásra jelöltet ajánlani az értesítővel együtt érkezett ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet március 17-ig. A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kerületünkben két egyéni országgyűlési választókerület van (1. sz. OEVK, 2. sz. OEVK.), jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye az adott választókerületben van. Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőeg a jlölő szervezet képviselője részére történő átadásával ¬lehet.
Az ajánlószelvényre a választópolgárnak rá kell írnia családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját (nem a személyazonossági igazolvány számát), az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölőszervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, de nem gyűjthető ajánlószelvény munkahelyen, munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél, tömegközlekedési eszközön, állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. Az elrontott ajánlószelvény egy alkalommal cserélhető, az ajánlószelvény cseréjét az Ügyfélszolgálati Központban lehet kérni (1024 Margit krt. 47–49.). Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem hivatalos ajánlószelvényen adtak le, továbbá amennyiben nem a fentiekben rögzített módon töltötték ki, vagy az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, illetve, aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választás első fordulóját (a magyarországi szavazás napját) megelőző 23. napig, azaz 2006. március 17-én, 16 óráig lehet kérni. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemben a választópolgár köteles megjelölni, hogy a választás első, második, vagy mindkét fordulójára kéri-e felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelem mint nyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu oldalról, ugyanitt megtekinthető, hogy mely külképviseleteken lehet szavazni. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, magyarországi lakcímét, annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező választójogát gyakorolni kívánja, valamint a kérelmező külföldi értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri. A kérelem személyesen, ajánlott levélben vagy meghatalmazott útján kérhető a lakóhely szerinti választási irodánál.

IGAZOLÁS MÁS TELEPÜLÉSEN VALÓ SZAVAZÁSHOZ
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kért igazolással, azon település helyi választási irodájának vezetőjétől — vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától — kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik. Igazolást az első és második fordulóra egyaránt ajánlott levélben 2006. április 7-én 16 óráig, személyesen vagy meghatalmazott útján ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy ha a két választási forduló között lakóhelyet változtatnak, csak a korábbi lakóhely szerinti szavazókörben gyakorolhatják választójogukat.
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Iroda választási információs szolgálatot működtet, ahol az alábbi telefonszámokon kaphatnak információt a választásokkal kapcsolatban:
Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5549, 346-5444, utcajegyzékkel, igazolások kiadásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás: 1024 Budapest, Margit krt. 47–49. (Ügyfélszolgálati Központ), telefon: 346-5617, 346-5623, 346-5615, ügyfélfogadási idő: hétfőn 8–18-ig, kedden 8–16-ig, szerdán 8–16.30-ig, csütörtökön 8–16-ig, pénteken 8–13.30, ebédidő: 12.15–13-ig.

EGY KERÜLET, KÉT VÁLASZTÓKERÜLET
Sokan érdeklődnek, hogy második kerületiként miért az 1. választókerülethez tartoznak. A választási rendszer az országot 176 egyéni választókerületre osztotta, ebből 32 esik Budapestre, így előfordul, hogy egy-egy nagyobb kerület több választókerülethez tartozik. A Vízivárosban, az Országúton, a Rézmálon vagy a Rózsadombon élők a Várnegyedben lakó fővárosiakkal szavaznak együtt 1990 óta immár ötödik alkalommal.
A II. kerületben mintegy hetvenezer választójoggal bíró lakosból közel húszezer az 1. választókerülethez tartozó szavazókörben adhatja le voksát. A Várnegyedben csupán húszezer választásra jogosult él, így az aránytalanságok kiegyenlítése miatt osztották fel kerületünket két részre. A mellékelt térképen zölddel jelölt részen választásra jogosult polgárai az 1. választókerülethez tartoznak, így ők csak az ott induló jelöltekre adhatják le ajánlószelvényüket.

Párthírek

ÉLŐLÁNC

A kerületben képviselő-jelöltségre kandidáló Lányi András és Szebedy Tas, az Élőlánc Magyarországért Párt tagjai ezúton köszönik meg a hozzájuk érkezett ajánlószelvényeket, amelyeket azonban nem sikerült a szükséges számban összegyűjteniük, így a párt a II. kerületben nem képviselteti magát az idei országgyűlési választásokon.

www.elolanc.hu

FIDESZ - KDNP - MKDSZ - FIDELITAS 

Képviselőjelöltek: 
 
1. választókerület
dr. Nagy Gábor Tamás

2. választókerület
dr. Balsai István

Választási Iroda: Keleti Károly utca 13/b alatt, naponta 9-18 óra között. Telefon: 212-5030. 
www.fidesz.hu

MDF

Képviselőjelöltek:
 

1. választókerület
dr. Vaskor László

2. választókerület
Almássy Kornél

Választási iroda: 1022 Bimbó út 63., hétfő–csütörtök 16–19 óráig.
www.mdf.hu

MIÉP-Jobbik

Képviselőjelöltek:

1. választókerület
Marsi Péter Pál

2. választókerület
Balczó zoltán

MIÉP-iroda: 1024 Keleti Károly utca 8. Telefon: 315-2364. Nyitva tartás: hétköznap 16-19, szombaton 9-12 óráig

www.miep.hu

MSZP

Képviselőjelöltek: 
 
1. választókerület
dr. Molnár Zsolt
(visszalépett)

2. választókerület
Horváth Csaba

Dr. Molnár Zsolt szocialista jelölt március 29-én bejelentette, hogy visszalép dr. Kóka János szabaddemokrata képviselőjelölt javára (1. választókerület)

Az MSZP II. kerületi szervezetének elérhetőségei: 1027 Budapest, Fazekas u. 19-23., telefon/Fax: 212-2978, e-mail: bp02@mszp.hu.
www.horvathcsaba.hu
www.mszp.hu

MUNKÁSPÁRT

A Magyar Kommunista Munkáspárt köszöni Kozák András és Balogh Imre jelöltekre adott ajánlásokat, de sajnos nem tudták összeszedni a jelöltenként szükséges 750 darab ajánlószelvényt.

www.munkaspart.hu

SZDSZ

Képviselőjelöltek: 
 
1. választókerület
dr. Kóka János

2. választókerület
Póta Gyula

SZDSZ-iroda: 1027 Margit körút 48., I. emelet. Telefon: 201-0453. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 10-19, szombat: 10-12.

www.kokajanos.szdsz.hu
www.potagyula.szdsz.hu

Utolsó módosítás dátuma: 2014. június 26. 13:20
<2019. szeptember>
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!