Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Adó
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt II. kerületi Adózó!

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2011.(XI.30.) önkormányzati rendeletével módosította az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/1996.(XII.23.) rendeletét.

A módosítás főként a magánszemély kommunális adójának mértékét és a kedvezményi rendszert érintette, de az építményadó mértékében is történt változás.

Az építményadó évi mértéke: 1.400,- Ft/m2.

A műtermek, illetve a gépjárműtárolók adómértéke továbbra is változatlan, vagyis

a) műtermek adójának mértéke 270Ft/m2/év, ha adózó tagja valamely képző-művészeti vagy alkotóművészeti szövetségnek;

b) gépjárműtárolók 300Ft/m2/év mértékkel adóznak amennyiben egész évben gépjármű-tárolásra használják, vállalkozási célt nem szolgál és annak tulajdonosa / ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja magánszemély; illetve a társasházi közös tulajdonban álló, műszakilag osztatlan gépjárműtároló a társasházban lévő lakásokra jutó tulajdon mértékéig;

A magánszemély kommunális adója tekintetében két – adómentességet és adómértéket érintő – változás történt:

a) hatályát vesztette az a rendelkezés, mely szerint mentes az adó alól, aki önhibáján kívül olyan helyzetbe kerül, hogy a lakásban vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelmére figyelemmel, a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a tárgyév január 1-jén érvényes legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét; (Tehát a pusztán jövedelmi viszony alapján történő alanyi mentesség igénybevétele megszűnt.)

b) az életkor szerinti alanyi mentesség esetén a 70. életévét betöltött adóalany 6 000 Ft erejéig azon lakása tekintetében részesül kedvezményben, amely a lakcímnyilvántartás szerint a lakóhelye; (Az eddigi, 62. életév betöltését követő alanyi mentesség korhatára 70. életévre módosult, és csak 6 000 Ft adókedvezmény erejéig érvényesíthető.)

A magánszemély kommunális adójának mértéke továbbra is differenciált, de lényegesen egyszerűsödött:

Az adó mértéke, ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő helyiségek nélküli hasznos alapterülete:

a) 80m2-t nem haladja meg: 9 000 Ft/év;

b) nagyobb, mint 80m2, de nem haladja meg a 100m2-t: 16 000 Ft/év;

c) nagyobb, mint 100m2: 17 245 Ft/év;               

Az elfogadott módosítások 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

Az adónyilvántartásban szereplő adózóknak nem kell új adóbevallást tenni!

Minden adóalany, akit az építményadó mértékének, illetve a magánszemély kommunális adója mértékének és mentességének módosítása érint, 2012. február végéig kézhez kapja az adókivetésről szóló határozatot, mely tartalmazza a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőket.

Elérhetőségünk:

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat honlapja – www.masodikkerulet.hu – az adóigazgatási tevékenységgel kapcsolatban tartalmazza: ügytípusok, illetékek, bankszámlák megnevezése és száma, elérhetőségek (ügyintézők név szerint), ügyfélfogadási idő, a letölthető formanyomtatványok, valamint az aktuális adókiadványok.

Adócsoport címe: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. I. emelet.

Félfogadási idő: hétfő: 13.30-18.00; szerda: 8.00-12.15 és 13.00-16.30;  péntek: 8.00-11.30.

Közvetlen elérhetőségek: 346-5652, 346-5662, 346-5675, 346-5665, 346-5697; Fax.: 346-5670;

                         dr. Szalai Tibor                                               dr. Kőműves László

                                 jegyző                                                    adócsoport-vezető  

Utolsó módosítás dátuma: 2012. január 7. 8:20