II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke az európai parlamenti képviselők magyarországi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki. A napközben részvételi adatok kétóránként frissülnek.


 

Napközbeni részvételi adatok 

7 óra

A választási névjegyzékbe felvett választópolgárok száma:  65 310 fő

Szavazott:  722 választópolgár

Megjelent a választópolgárok 1.1 %-a

Még nem szavazott a választópolgárok 98.9 %-a.

 

 

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Helyi Választási Iroda: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. Félfogadás mindennap 8–16 óra között. Tel.: (06 1) 346-5633, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5493.

Nemzeti Választási Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547. Telefon: (06 1) 795-3310, fax: (06 1) 795-0788. Választási Információs Szolgálat: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: (06 1) 795-3310, e-mail: visz@nvi.hu. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.30–16.00 óráig, pénteken 8.30–13.30-ig.

Ügyeleti nyitvatartás az okmányirodában
2019. május 25-én, szombaton 8–14 óráig, valamint a választások napján május 26-án, vasárnap 6–19 óráig Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalának Kormányablak Osztálya (1024 Margit krt. 47-49.) ügyeletet tart. Biztosítják a választópolgárok számára a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlását (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása), valamint az elkészült okmányok átvételét. Csak elveszett okmányok pótlására van lehetőség.

Mozgóurna igénylése
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A mozgóurna igénylésének szabályai
- Online igénylés: Ügyfélkapus azonosítás nélkül a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig nyújtható be. Ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
- Személyes igénylés: A szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.
- Postai (levélben) igénylés: A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés: • a szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, vagy • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy): • a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig a helyi választási irodához, vagy • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Átjelentkezés másik szavazókörbe

Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Kérelmét az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig módosíthatja.

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni: • a levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig, • a személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Az ugyaneddig az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg.

A külképviseleti névjegyzékből történő törlést legkésőbb 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig lehet kérni annak érdekében, hogy a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása

Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

A választójog gyakorlásához segítség igényelhető

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: • Braille-írással készült értesítő megküldése • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. A szavazólap kitöltésében segítheti a választópolgárt az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok

A választópolgárnak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak kampánycélú kiadását, továbbá lehetősége van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa adatainak kiadását.II. kerületi szavazóhelyiségek

001.    Újlaki Ált. Isk. – Ürömi u. 64.     335-0720
002.    Than K. Gimnázium – Lajos u. 1-5.    06/70 502 0269
003.    Than K. Gimnázium – Lajos u. 1-5.    06/70 502 0269
004.    Bolyai U. Óvoda – Bolyai u. 15.     326-2059
005.    Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1.     212-4258
006.    Újlaki Ált. Isk. – Ürömi u. 64.     335-0720
007.    Kézműves Óvoda – Törökvész út 18.     326-5356
008.    Áldás Utcai Ált. Isk. –  Áldás u. 1.     212-4258
009.    Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1.     212-4258
010.     Kollégium – Felvinci út 6/8.    606-7442
011.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
012.    Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76.    326-6616
013.    Bölcsőde – Pasaréti út 41.    355-7419
014.    Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76.    326-6616
015.    Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76.    326-6616
016.    Kézműves Óvoda – Törökvész út 18.     326-5356
017.    Pitypang U. Ált. Isk. – Pitypang u. 17.     325-8827
018.    Törökvész Úti Ált. Isk. – Törökvész út 67.     325-6580
019.    Móricz Zs. Gimn. – Törökvész út 48-54.    394-4965
020.    Fenyves U. Ált. Isk. – Fenyves u. 1.     394-3924
021.    Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b     376-6016
022.    Móricz Zs. Gimn. – Törökvész út 48-54.    394-4965
023.    Pitypang Utcai Óvoda – Pitypang u. 17.     325-7830
024.    Pitypang Utcai Óvoda – Pitypang u. 17.     325-7830
025.    Pitypang U. Ált. Isk. – Pitypang u. 17.     325-8827
026.    Törökvész Úti Ált. Isk. – Törökvész út 67.     325-6580
027.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
028.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
029.    Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b    376-6016
030.    Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b    376-6016
031.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
032.    Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193.    394-3887
033.    Völgy Utcai Óvoda – Völgy u. 1-3.     200-0547
034.    Völgy Utcai Óvoda – Völgy u. 1-3.     200-0547
035.    Remetekertvárosi Ált. Isk. – Máriaremetei út 71.    397-4402
036.    Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17.     275-7935
037.    Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17.     275-7935
038.    Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17.     275-7935
039.    Klebelsberg K. Műv. Közp. – Templom u. 2/10.    392-0863
040.    Klebelsberg K. Műv. Közp. – Templom u. 2/10.    392-0863
041.    Klebelsberg K. Műv. Közp. – Templom u. 2/10.    392-0863
042.    Óvoda – Máriaremetei út 185.    376-5034
043.    Cserkészház – Hímes u. 3.     06/30 791 4975
044.     Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. – Szabadság u. 23.     397-4569
045.    Óvoda – Máriaremetei út 185.    376-5034
046.    Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. – Szabadság u. 23.     397-4569
047.    Óvoda – Máriaremetei út 185.    376-5034
048.    Remetekertvárosi Ált. Isk. – Máriaremetei út 71.    397-4402
049.    Közösségi Ház – Kútföldi út 1.     06/30 846 8476
050.    Labanc Úti Óvoda – Labanc út 2.     200-0559
051.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
052.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
053.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
054.    Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22.     394-3177
055.    Bölcsőde – Pasaréti út 41.    355-7419
056.    Érmelléki Utcai Óvoda – Érmelléki u. 12.     212-5525
057.    Érmelléki Utcai Óvoda – Érmelléki u. 12.     212-5525
058.    Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. Gimn. – Marczibányi tér 1.     212-5680
059.    Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. Gimn. – Marczibányi tér 1.     212-5680
060.    Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. Gimn. – Marczibányi tér 1.     212-5680
061.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
062.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
063.    II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37.    316-3663
064.    Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3.     316-3818
065.    Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3.     316-3818
066.    Gondozási Központ – Bem J. tér 2.     212-5019
067.    Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7.     225-1720
068.    Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7.     225-1720
069.    Szt. Angéla Ált. Isk. Gimn. – Ady E. u. 3.     316-3818
070.    Budai Táncklub – Kapás u. 55.     201-7992
071.    Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7.     225-1720
072.    Bölcsőde – Varsányi I. u. 32.     201-4083
073.    Bölcsőde – Varsányi I. u. 32.     201-4083
074.    Labanc Úti Óvoda – Labanc út 2.      200-0559
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR: 11. szavazókör II. Rákóczi Ferenc Gimnázium – Keleti K. u. 37.        


 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!