II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Uszoda épülhet Pesthidegkúton

Amikor egy álom valóra válik

Hitelfelvétel nélkül építene uszodát Pesthidegkúton a II. Kerületi Önkormányzat. A tervek szerint a fedett uszoda és a tanmedence mellett kültéri medence is épülhet, amely vízilabda mérkőzésekre is alkalmas, nyáron pedig strandként üzemelne.

 


Régi álom valósulhat meg


Az uszoda építése nagyon régi álma a hidegkútiaknak és a környéken élőknek, ám ennek kivitelezésére eddig nem volt olyan hosszútávon is fenntartható gazdasági konstrukció, amely vállalható önerő biztosításával valósítja meg az uszoda beruházást. A II. Kerületi Önkormányzat keddi ülésén tárgyalja azt az előterjesztést, amelynek nyomán döntést hozhat arról, hogy ebben az évben élni kíván a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában, és a lakossági igényeket kiszolgáló, vízilabda utánpótlás nevelésére épülő uszodát szeretne építeni Máriaremetén.A vízilabda napjaink egyik leglátványosabb, legnépszerűbb és egyúttal legsikeresebb sportága, amelynek szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonságérzettel és magabiztossággal tudjanak úszni a gyerekek. Egy vízilabda utánpótlás bázis kialakításával, amelynek szerves része az úszásoktatás, és amelynek volumene – a TAO támogatási rendszernek köszönhetően – lehetővé teszi a lakossági igények maximális kiszolgálását is, most elérhetővé válhat mindannyiunk régi közös álmának megvalósítása.


Az uszoda építésére vonatkozó önkormányzati elképzelés a sportszakma támogatását is élvezi. Olyan lehetőség kihasználásáról van szó, amelyben a régóta fennálló lakossági igények és a sportszakmai szempontok szerencsésen találkoznak. Az önkormányzat vezetésének határozott szándéka, hogy – hitelfelvétel, vagyis a jövő generáció eladósítása nélkül – felépítsen és üzemeltessen egy ilyen létesítményt.


Folyamatban van a szabályozási, telekalakítási eljárás annak érdekében, hogy egybefüggő, sportcélú ingatlanná váljon a Szabadság utcai terület, amelyet a hidegkútiak évtizedek óta sportolásra és kikapcsolódásra használnak. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanegyüttes a következő évtizedekben is ezt a célt szolgálhatja majd, de – az eddigi és a jövőbeni pályázati fejlesztéseknek köszönhetően – jóval színvonalasabb körülmények között, szerepet vállalva a magyar labdarúgás-, tenisz- és vízilabda utánpótlás-nevelésben is.


Lépésről-lépésre válhat teljessé a sportközpont


A II. Kerületi Önkormányzat 2009 nyarára átfogó koncepciót dolgozott ki „Sport és egészségliget” címen a pesthidegkúti Szabadság utca, Kadarka utca, Áchim András utca és Máriaremetei út által határolt terület rendezésére, amelyet – lakossági konzultáció formájában – 1,5 évig tartó széleskörű közvélemény-kutatás és piacfelmérés előzött meg. Mivel a lakossági vélemények egyértelművé tették, hogy a területen csak sport- és rekreációs célú elemeket is magába foglaló beruházás valósulhat meg, az önkormányzat ezt szem előtt tartva, azóta is minden pályázati forrást megpróbál felkutatni a koncepcióterv elemeinek több ütemben történő megvalósítására.


Ennek jegyében az önkormányzat sikeresen pályázott az MLSZ-nél az utánpótlás-nevelés fejlesztését támogató pályaépítési programra, melynek eredményeként 2014-ben – jelentős önerő hozzáadásával – átadták a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot, amely labdarúgó- és teniszpályákat, az ezeket kiszolgáló létesítményeket, és egy közösségi célokat szolgáló, ingyenesen használható szabadidőparkot foglal magában.

A koncepciótervnek és a lakossági elvárásoknak is utolsó, egyúttal legnagyobb eleme egy uszoda építése. Ezt az elképzelést szeretné megvalósítani most a II. Kerületi Önkormányzat. A 2009-es lakossági közvélemény kutatás, felmérés során az önkormányzat feltérképezte, milyen sportolási szokásai és igényei vannak a hidegkútiaknak és az itt gyakran megfordulóknak. A megkérdezettek 99,5 %-a szeretne uszodát Hidegkúton.
A felmérés során kiderült, hogy:
- a legnépszerűbbek az igazi úszóedzésre is alkalmas uszodák,
- az úszni szándékozók több mint a fele hetente többször, 30 %-uk pedig hetente egyszer menne 9 % pedig naponta ellátogatna az uszodába (ez azt jelenti, hogy az uszodába járni szándékozók 93 %-ával hetente legalább egyszer találkozhatnánk a hidegkúti uszodában),
- a gyerekek 61 %-a szintén hetente többször, 26 %-a hetente egyszer, 10 %-a naponta elmenne az uszodába, vagyis az uszodába járni kívánó gyerekek közül 97 % hetente legalább egyszer megjelenne ott.

A 2009-es fejlesztési koncepciót megalapozó másfél éves lakossági konzultáció során lefolytatott széleskörű közvélemény kutatás eredménye semmit sem vesztett aktualitásából. Sőt, azon örvendetes tény, hogy a II. kerületben – kiemelten Pesthidegkúton – azóta is töretlenül magas a gyermeklétszám, bizakodásra ad okot a tömegsport bázis indokoltságára nézve.


Pesthidegkúton három önkormányzati üzemeltetésben lévő iskola működik jelenleg: a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola és a Remetekertvárosi Általános Iskola. Nem önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolák a Waldorf és a Francia Iskola. Az iskolák mellett két önkormányzati fenntartású óvoda is működik a területen: a Községház utcai Óvoda egy tagóvodával, és a Kolozsvár utcai Óvoda két tagóvodával; továbbá Pesthidegkút közvetlen vonzáskörzetében – nagyon sok hidegkúti gyerekkel – is üzemel két önkormányzati fenntartású óvoda: a Völgy utcai Ökumenikus Óvoda és a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda. Ezeken kívül számtalan nem önkormányzati fenntartású óvoda is működik a területen, amelyek mind a leendő uszoda célcsoportját növelik, nem is beszélve a II. kerület belsőbb részein és a budapesti agglomerációban élőkről. Ezekből az intézményekből több ezer gyermek jár változó rendszerességgel valamilyen úszásoktatásra, edzésre. Ez a fajta tanórán kívüli sporttevékenység a jövőben helyben – vagy a közelből, kisbuszok igénybevételével utaztatva a gyermekeket – könnyedén megoldható lesz.


A tervek szerint egy 25x50 méteres fedett uszoda és az azt kiegészítő tanmedence (valamint az épületben kialakítandó egyéb fitnesz lehetőségek) mellett, egy 25x33 méteres – vagyis vízilabda meccs megtartására is alkalmas – kültéri medence is épülne, amely a nyári időszakban a strand funkciót is betölthetné. Az elképzelés szerint a komoly utánpótlás nevelési munka mellett, a szabadidő- és versenysport élet fellendülése várható, és országos vagy akár nemzetközi kitekintésű sportesemények megvalósulását is elősegítheti az új létesítmény.


Összefogással a hidegkúti uszodáért! Várják cégek jelentkezését!

A látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, jelen esetben a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) tagjaként működő sportszervezet, jelen esetben a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. részére támogatást (juttatást) nyújthat az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, és infrastruktúra fejlesztésre. Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából – feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása – adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehető igénybe.


Kapcsolat, bővebb információ:


Szentirmai-Zöld Máté
polgármesteri referens
E-mail: szentirmai.mate@masodikkerulet.hu
Telefon: 06 30 867-1915

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: 346-5769

Pesthidegkúti Kirendeltség
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
Telefon: 274-7491

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!