II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Ünnepi megemlékezések a II. kerületben

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából több helyszínen is megemlékezést tartottak a II. kerületben.

Sokan vettek részt a II. Kerületi Önkormányzat központi ünnepségén március 14-én a Gábor Áron-emlékműnél, ahol a honvéd hagyományőrzők mellett közreműködött az Adamantinus férfikar, a Duna Művészegyüttes, valamint Oberfrank Pál színművész. A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mondott Láng Zsolt polgármester, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat március 15-én délelőtt a Pesthidegkút–Ófalu Sarlós Boldogasszony-templomnál emlékezett a forradalom és szabadságharc évfordulójára. Az ünnepségen közreműködtek a Kiss Zenede tanítványai, valamint Szarvas József színművész. A Bimbó úti Schittenhelm Ede-síremléknél helyi lakók és a II. Kerületi Önkormányzat tartott közös megemlékezést és koszorúzást.


A Gábor Áron-emlékműnél tartott megemlékezés szónokai – párhuzamot vonva a 170 évvel ezelőtti eseményekkel – a nemzeti függetlenség fontosságát és védelmét hangsúlyozták.

– Kivívott önrendelkezésünket ma is meg kell óvnunk, akár kívülről, akár belülről éri fenyegetés – hangsúlyozta Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere. Beszédében felidézte Gábor Áron, a fiatalon elhunyt tehetséges és sokoldalú mesterember életútját. – Az ő élete azt példázza, hogy az igazságért vívott harcban nincs lehetetlen: ha reménytelennek is látszik egy helyzet, csak azért is küzdeni kell. Makacsul és elszántan. Gábor Áron példája annak, hogy az alapvető ügyekért – mint amilyen a nemzet szabad akaratának megőrzése és a külső beavatkozás elhárítása – mindenkor töretlen hittel és leleménnyel kell harcolnunk. Küzdeni kell azért, hogy hagyományainkra épülve, a magunk alkotóerejével, kreativitásával folytathassuk építő munkánkat, hogy országos és helyi szinten ne veszélyeztesse azt semmilyen kényszer. Egy önmagára eszmélt nemzetnek csak az lehet a legelemibb törekvése, hogy külső beavatkozás nélkül, szabadon meghatározhassa saját útját, jövőjét, Gábor Áron jellemével és szellemében: „Csak azért is!” – hangsúlyozta a polgármester.


– A magyarság 1848–49-ben ugyanazt akarta, amit Szent István óta mindig és ma is: független nemzetnek lenni, amely maga dönt a sorsáról, az ország ügyeiről és a szövetségkötéseiről is – emelte ki Gulyás Gergely országgyűlési képviselő. Elmondta, a 170 évvel ezelőtti események példája arra tanít bennünket, hogy a haza és a nemzet szeretete a legmaradandóbb teljesítményre készteti a magyarságot, nem csoda, hogy minden megszálló hatalom, minden hamis internacionalizmus ettől akart bennünket megfosztani. 

 – Aki ma el akarja hitetni, hogy a nemzet meghaladott kategória, a hazaszeretet ósdi fogalom, az a minket éltető erőt, a jövőnket és reményünket akarja elvenni tőlünk és Európa más népeitől – fűzte hozzá.


Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő szerint az önrendelkezés biztosítása, megvédése ugyanakkor nem automatikus, függ a mindenkori vezetőktől és az őket megválasztóktól. 

– A nemzeti függetlenséget és az önrendelkezést ma sem adják magától, ezt a csatát kell megvívnunk Brüsszelben, Washingtonban, Moszkvában, időnként pedig Budapesten is. 

Mint fogalmazott: rajtunk kívül senki sem döntheti el, hogy mi a jó nekünk, és a külföldi érdekek sem diktálhatják azt, hogy kikkel éljünk együtt. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy függetlenségünket erősítik az elmúlt években elért eredményeink is: gazdasági talpra állás, több munkahely, bérnövekedés, családtámogatás, vagy éppen, hogy nem szorulunk nemzetközi intézmények gyámságára.


 

Az ünnepség végén a szobornál koszorúkat helyeztek el a szónokok, valamint a pártok, a civil szervezetek képviselői és II. kerületi ünneplő polgárok.  Az eseményen a II. Kerületi Önkormányzat nevében Láng Zsolt polgármester helyezett el elsőként koszorút, majd koszorúzott még:

- Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő,

- Gulyás Gergely országgyűlési képviselő,

- a FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség II. kerületi szervezete és frakciója nevében Ernyey László frakcióvezető és Riczkó Andrea képviselő, elnökségi tagok,

- a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezete és frakciója nevében Kocsy Béla elnök,

- a Kerületünk az otthonunk-rakció nevében Örsi Gergely,

- az MSZP-Párbeszéd Magyarországért II. kerületi szervezeti nevében dr. Varga Előd Bendegúz és Kovács Márton,

- a Jobbik Magyarországért Mozgalom II. kerületi szervezete nevében Kovács Tamás és Gyöngyössy Márton országgyűlési képviselő,

- a Demokratikus Koalíció II. kerületi szervezete nevében Gaál Andrea és Kecskés Balázs,

- a Fidelitas II. kerületi szervezete nevében dr. Varga-Bajusz Veronika és Borbély László,

- az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nevében dr. Mikula Klaudia II. kerületi, és Nacsa Lőrinc országos elnök,

- a Nemzeti Fórum II. kerületi szervezete nevében Soproni Roland elnök és Király Márta alelnök,

- a Dombok Budai Polgári Egyesület nevében Jankovics Marcell elnök,

- a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége nevében Bozzay Kató, Balpatakiné Gellén Andrea és Tory Kálmán, 

- a Közép-Budai Tankerületi Központ nevében Hajnisséné Anda Éva igazgató és a Remetekertvárosi Általános Iskola diákjai,

- a Történelmi Vitézi Rend nevében vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány,

- a Budai Főnix Kulturális Egyesület nevében Csorba Géza elnök és Nemere László,

- a Nemzetközi Szent György Lovagrendtől Sepsi Kovács Éva, dr. Diószegi László és Bakos Miklós,

- a II. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat nevében Felföldi Mária elnök,

- a II. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében Issekutz Sarolta, Zakariás Antal Dirán és Bacsó Zoltán,

- a Magyar Öregcserkészek Klub nevében Bartos Katalin és Sumik Miklós. 

 

Ünnepi megemlékezés Pesthidegkúton  

 

 


Március 15-én délelőtt a Pesthidegkút–Ófalu Sarlós Boldogasszony-templom kertjében tartott ünnepi megemlékezést a II. Kerületi Önkormányzat és a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat.

Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója Jókai szavaival üdvözölte az egybegyűlt hidegkúti ünneplőket: „Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Március 15-ike az! Írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek! A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik, ezentúl minden nap új dicsőséget fog számotokra hozni”. Az elöljáró felidézte a ’48-as forradalmi eseményeket, köztük a Pesthidegkutat érintő történéseket is. Soha nem múló aktualitását aláhúzva elmondta, hogy nemzeti ünnepünk politikai hovatartozás nélkül is egy zászló alá kell, hogy állítsa honfitársainkat, pont úgy, mint 170 évvel ezelőtt. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseit a ma élők számára is példaképeknek nevezte, és arra buzdította hallgatóságát, hogy merjenek cselekedni a közjó és a nemzet érdekében.


 

– Március 15. az a nemzeti ünnepünk, amelyet a legjobban magunkénak érzünk – kezdte ünnepi beszédét Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő. – Ez a nap egyszerre fejezi ki a nemzeti összetartozás örömét és erejét, egyet jelent a szabadsággal, függetlenséggel és a felemelkedéssel. 

A forradalom és szabadságharc jelentőségét hangsúlyozva elmondta, hogy az elmúlt 170 évben sokszor merített erőt a magyar társadalom a ’48-as eszmékből, elődeink töretlen hitéből, mely szerint a nemzeti önrendelkezés az alapja Magyarország fejlődésének. A jelen számára érvényes üzenetet így fogalmazta meg: - Csak olyan döntéseket hozhatunk, amelyek megtartják nemzeti függetlenségünket, erősítik a magyar nemzet összetartozását és biztosítják minden magyar ember számára a biztonságos életet.


Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve Szarvas József színművész szavalta el Petőfi két költeményét, majd a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola Népzene Tanszékének növendékei adtak rövid műsort. Az ünnepség zárásaként a templom falán lévő Görgey-emléktáblánál helyeztek el koszorúkat.


Elsőként Láng Zsolt polgármester, majd Varga Mihály és Csabai Péter koszorúzott. Ezután a Fidesz, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt II. Kerületi Szervezete, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége, a Budaligeti Polgári Kör, a Kerületünk az otthonunk-frakció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a II. Kerületi Német Önkormányzat és Németház Alapítvány, a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány, a Remetekertvárosi Általános Iskola, a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, a pesthidegkút-ófalui és a máriaremetei plébánia, a Szent Család Óvoda és a Don Bosco nővérek, a pesthidegkúti református gyülekezet, valamint az 1000-es számú Szentkorona Cserkészcsapat helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúit.

 

Koszorúzás a honvéd tüzér síremlékénél

 


 A civil kezdeményezésre - önkormányzati támogatással - mintegy 14 éve felújított 1849-es honvéd síremléknél tartottak ünnepséget március 14-én délután a Bimbó és az Alvinci út találkozásánál lévő kis parkban. A hősi halált halt Schittenhelm Ede tüzér emlékhelyénél koszorút helyezett el Láng Zsolt polgármester, Lánszki Regő, a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság elnöke, valamint Némedi László lokálpatrióta, a síremlék felújításának kezdeményezője. Az eseményen részt vett több önkormányzati képviselő, és a környéken élők közül is sokan ellátogattak a hagyományos megemlékezésre.

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!