II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Téli rezsicsökkentés igénybejelentése

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek igénybejelentésének lehetőségéről.

A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában arról döntött, hogy a támogatásban korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek, amelyhez a Kormány többek között az önkormányzatok együttműködési kötelezettségét írta elő. A fentiek értelmében – mint az alábbiakban is – az önkormányzatok feladata az igénybejelentés lehetőségéről, határidejéről tájékoztatni a lakosságot.

1) Háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be támogatás megállapítása céljából. (Háztartásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége tekintendő. Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye legyen. Nem felel meg a Korm. határozat feltételeinek az a háztartás, amely részesült a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások sem jogosultak igénybejelentésre.)

2) Az igénybejelentést formanyomtatvány teljes körű kitöltésével és aláírásával lehet benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a www.masodikkerulet.hu honlapról, illetve papír alapon elérhető a 3) pontban megjelölt helyeken és időszakokban.

3) Az igénybejelentést kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat alább megjelölt címein és időpontokban:

- 1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet 204. és 215. szoba (hétfő: 13.30-18.00; szerda: 8.00-16.30; péntek: 8.00-1130)
- 1024 Budapest, Káplár u. 2/C-D. – Ellátási Osztály (hétfő: 13.30–18.00; szerda: 8.00-16:30; péntek: 8.00-11.30)
- 1021 Budapest, Vadaskerti u. 13/A. – Intézménygazdálkodási Osztály (hétfő: 13.30-18.00; szerda: 8.00-16.30; péntek: 8.00-11.30)
- 1023 Budapest, Bécsi út 17-21. – Parkolási Ügyfélszolgálat (hétfő, kedd és csütörtök: 9.00-17.00, szerda: 9.00-18.00; péntek: 9.00-16:00)
- 1028 Budapest, Templom u. 2-10. (Klebelsberg Kultúrkúria: hétfőtől péntekig 8.00-17.00)

4) Az igénybejelentés beadásának határideje 2018. október 15. napja, amely határidő jogvesztő, tehát az ezt követően érkezett kérelmeket az önkormányzatoknak nem áll módjában feldolgozni és továbbítani.

5) Az igénybejelentés során keletkező adatok tekintetében a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint járunk el.

6) Az önkormányzatok a begyűjtött adatokat a Belügyminisztérium, illetve a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága részére továbbítják, ezt követően az illetékes katasztrófavédelmi szervek ellenőrzést hajtanak végre, adatbázist hoznak létre, melynek eredményéről tájékoztatják a Kormányt, aki a támogatás összeghatárát és részletszabályait támogatói okiratban fogja szabályozni. 


Letölthető dokumentumok:

- Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére.

Adatkezelési tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz.  


Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!