II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Új óvoda épül Pesthidegkúton

A II. Kerületi Önkormányzat Pesthidegkúton, a Kadarka és a Szabadság utca sarkán álló telken megkezdi az új óvoda építését. Az intézmény a Hidegkúti út 220. alatti óvodát váltja ki, várhatóan 2019 őszétől.

Az önkormányzat a beruházáshoz 400 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati keretéből.

A II. kerület a családosok körében az egyik legnépszerűbb városrész. Pesthidegkúton évről évre nő az óvodai beiratkozások száma, a jelentkezések minden évben meghaladják a rendelkezésre álló férőhelyeket. Jóllehet a II. Kerületi Önkormányzat az elmúlt évtizedben összesen közel másfél milliárdos beruházással 750 új hellyel bővítette óvodai hálózatát, az intézményrendszer bővítése folyamatosan napirenden van.


A hiányzó kapacitások csökkentését, az óvodai férőhelyek számának növelését valósítja meg a most induló „Községház Utcai Óvoda Hidegkúti út 220. sz. tagintézményének épületkiváltása” című (pályázati azonosító: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00027), a VEKOP-6.1.1. Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú pályázati felhíváson nyertes projekt. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során lezajlott, december 3-án pedig megtörtént a helyszín munkaterületként történő átadása a kivitelezőnek, így a héten elindulhat az építkezés.

A jelenlegi óvodafejlesztés célja, hogy a Hidegkúti út 220. szám alatti meglévő, rossz adottságú telken álló, a szabványnak nem megfelelő épület helyett egy másik, immár alkalmas helyszínen, a Kadarka u. 1-3. (Szabadság u. 43.) alatt épülő új óvoda magas szakmai színvonalon álljon a környékbeli kisgyermekes családok rendelkezésére. Az óvoda létesítése emellett hozzájárul majd a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításával és a szolgáltatás minőségi fejlesztésével. Az újonnan létesített óvodaépület megépülésével a kerületrész óvodai helyigénye az előírásoknak, szabványoknak megfelelő feltételek között valósul meg.

Az új épület megépítéséhez szükséges telket az önkormányzat biztosította a Kadarka utcában, az óvodát az önkormányzat saját forrásból működteti majd. A meglévő helyett egy új, korszerűbb épület megépítésével az üzemeltetési költségek az eddigieknél jóval alacsonyabbak lesznek, hiszen az új óvodaépületben megújuló energia- (napenergia) és csapadékvíz-hasznosítás valósul meg, illetve egészségesebb lesz az új környezet. Az új óvoda a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont, valamint az épülő uszoda területével határos. Az uszoda alkalmas lesz az óvodai igények ellátására is, ami lehetővé teszi óvodai úszásoktatás bevezetését is.

A tervezett Kadarka utcai óvoda hasznos alapterülete 1167 m2. Az új épületben részleges pince, földszint és emelet lesz. Az építési költség előreláthatólag több mint 800 millió Ft. A most induló projekthez 400 millió forintot a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) vissza nem térítendő pályázati, illetve több mint 400 millió forintot a II. Kerületi Önkormányzat saját forrásból biztosít.


Ebben az évben az építkezés előkészítő munkálatai zajlanak majd: a kivitelező körbekeríti a munkaterületet, és az építési, valamint egyéb engedélyekben előírt szigorú feltételek betartásával kivágja az építési helyen lévő fákat. A projekt végén valamennyi kivágott fát új ültetésével pótolják – részben telken belül, részben telken kívül.

A kivitelezőnek gondoskodnia kell arról, hogy az építési forgalom kizárólag a Kadarka utca vonalától kifelé, a főútvonal felé bonyolódjon, vagyis ne terhelje a lakótömb belsejét. Gondoskodnia kell arról is, hogy a lehető legkisebb mértékben történjen sárfelhordás a környező utcák burkolatára, illetve ezek takarítását, tisztán tartását folyamatosan biztosítania kell. Az építési forgalomnak a környező utcák forgalmának akadályozása nélkül kell bonyolódnia.

A kivitelezőnek a közlekedés során használt közterületek állapotát is meg kell őriznie, ezért a közterületek jövőben esetlegesen szükséges helyreállítását megalapozó, kivitelezés előtti állapotrögzítésére is sor kerül.

Az önkormányzat külön felhívta a kivitelező figyelmét arra, hogy az építési helyszín Tempo 30-as övezetben található, tehát a kertvárosi lakókörnyezetre és a közeli sportpályákon zajló labdarúgó- és teniszutánpótlás-nevelésre érkező gyerekekre kiemelt figyelmet kell fordítani, a sebességkorlátozás szigorúan betartandó.

A szomszédos uszodaépítkezéshez kapcsolódó külső infrastrukturális fejlesztések (gyalogjárda és kerékpárút) zöme időközben elkészült, ahogy befejezéséhez közeledik az uszoda szerkezetépítése is; vagyis a lakótömb túloldalán zajló uszodaberuházás során a jövő évben főleg a belső szakipari munkálatok zajlanak majd. A környéken élők türelmét és megértését kéri a beruházó önkormányzat és a kivitelező vállalkozó az óvoda építésével kapcsolatban is. A munkaterület körbekerítését követően természetesen kihelyezik a szokásos építési táblát, amelyen a beruházással kapcsolatos alapvető információkon túl a felelős építésvezető neve, és egy – a lakosság által is hívható – mobiltelefonszám is olvasható lesz, és amelyen keresztül az építkezéssel kapcsolatos bárminemű lakossági észrevétel megtehető.

A projektről bővebb információ a II. Kerületi Önkormányzat honlapján, a www.masodikkerulet.hu/kadarka_utcai_ovoda_projekt oldalon olvasható.


Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!