II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Közeleg a jelentkezések, beiratkozások ideje

 Közeleg az iskolai és óvodai beiratkozások, valamint a bölcsődei jelentkezések ideje.

Általános iskolai beíratás

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben, tankötelessé válik. Ennek megfelelően a 2018/2019-es tanévben a 2012. augusztus 31-én, vagy az az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozására kijelölt időpont: 2018. ÁPRILIS 12-én (csütörtökön) 8–19 óra között és 2018. ÁPRILIS 13-án (pénteken) 8–19 óra között. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas okmányt, a lakcímkártyát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskolák felvételi körzetei, valamint a beiratkozásra történő felhívás megtalálható a www.masodikkerulet.hu/intezmenyek/oktatasiintezmenyek/iskolak oldalon.

 

Óvodai beiratkozás

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A beiratkozás időpontja: 2018. MÁJUS 7–11-ig. Az óvodák elérhetősége és a felvételi körzetek megtekinthetők a www.masodikkerulet.hu/intezmenyek/oktatasiintezmenyek linken. A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas okmányt, a lakcímkártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2018. június 12-ig közli a szülővel.

 

Bölcsődei jelentkezés

A szülők felvételi kérelmüket az óvodai előjegyzések időpontjával megegyezően a 2018/2019-as gondozási évre a 2018. MÁJUS 7–11-ig tartó héten – a bölcsődei felvételi adatlap kitöltésével – közvetlenül a bölcsődék vezetőihez nyújthatják be. A II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék címe a www.masodikkerulet.hu honlapon megtalálható. A felvételhez szükséges adatlap és jövedelemnyilatkozat, a személyi térítési díj megállapításáról elnevezésű nyomtatvány a II. kerületi Egyesített Bölcsődék honlapján (www.IIkeruletibolcsik.hu) a letöltés címszó alatt megtalálható.

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!