II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Tájékoztató az európai adatvédelmi rendeletről

Ez év május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet).

A Rendelet kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) biztosított. 

Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.

• Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését. 

• Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk. 

• A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják. 

• A Hivatal, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése. 

 

Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatkezelési tájékoztatónkban érhető el:

 http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/tajekoztatok/Adatvedelmi_Es_Adatkezelesi_Tajekoztato.html

Adatvédelmi ügyekben Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal elektronikus úton az adatvedelem@masodikkerulet.hu címen érhető el, melyen keresztül nyújtunk tájékoztatást.

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!