II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hirdetőtábla > Hirdetmények > Partnerségi egyeztetés

Budapest II. kerület Településfejlesztési Koncepció véleményezése — partnerségi egyeztetés lezárás

Tárgy: Budapest II. kerület Településfejlesztési Koncepció véleményezése — partnerségi egyeztetés lezárás

Tisztelt Partnerek!

A Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra vonatkozó 5. melléklet 1.7. pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a főépítész általi tájékoztatót tudomásul veszi a Budapest II. kerület, Településfejlesztési Koncepció készítésével kapcsolatos véleményezési eljárásban az önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete szerint járt el, és a beérkezett észrevételekre, véleményekre illetve javaslatokra adott válaszokat a határozat mellékleteként elfogadja, a partnerségi egyeztetést lezárja, a döntés közzétételéről gondoskodik.

Fentiekkel összhangban, Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2018. (IX.27.) számú határozatával elfogadta a Budapest II. kerület Településfejlesztési Koncepcióját. A Képviselő-testületi határozat mellékletét képező dokumentum letölthető a      
www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/szabalyzateskoncepcio/ -oldalról.

 

Kapcsolódó anyagok:
339/2018. (IX.27.) határozata – és melléklete

Kapcsolódó anyagok

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!